TFP Universal, a.s.
K Juliáně 150
164 00 Praha 6 - Přední Kopanina

provozovna:
Na Spojce 116
251 01 Čestlice
Newsletter
novinky Vám zašleme na mail!
 

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 

TEFLONOVÉ MATERIÁLY ESHOP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ESHOP


Omezení provozu během inventury 28.11.18

Vážení zákazníci,

 

oznamujeme Vám, že naše společnost bude mít v období od  02.01.2019 do 04.01.2019 OMEZENÝ provoz z důvodu konání roční inventury skladových zásob.

Děkujeme za pochopení.

 

TFP universal a.s.

Barevná tiskárna etiket VP600 19.11.18

Mezi tiskárnami etiket pro průmyslové využití najdete v sortimentu společnosti TFP universal a.s. také plnobarevnou tiskárnu etiket VP600 společnosti VIP Color, využívající technologie Memjet, kterou můžete využít ať už potřebujete natisknout jen jednu nebo hned několik tisíc etiket. Jde o ideální řešení pro malé firmy, které potřebují tisknout celobarevné etikety.

Tiskárna VP600 dokáže tisknout barevné štítky rychlostí až 203mm/s (12ips) při nejvyšším rozlišení až 1 600 dpi. Je navržena pro většinu malých a středních podniků, které se musí vypořádat s vysokými náklady na předtištěné štítky a následně jejich nadbytečným množstvím a likvidací. Pokud potřebujete velké množství štítků s různou grafikou a máte nízký objem výroby, najdete v tiskárně VP600 velkou výhodou.

Při jejím pořízení vám odpadá nutnost skladovat velké množství předtištěných plnobarevných etiket. Stačí mít předpřipravené čisté bílé etikety a podle aktuální potřeby si dotisknout požadovaný počet. Například při změně popisu či legislativy, byste předem předtištěné etikety museli zahodit, zatímco takto si tisknete jen takové množství, které skutečně potřebujete.

V případě tisku malých sérií oceníte nízké náklady na tisk, neboť cena tisku 1 etikety je konstantní. Náklady ušetříte i díky výše zmíněnému faktu, že vám odpadne skladování předtištěných etiket. Zkrátka návratnost investice je oproti konkurenčním produktům velmi vysoká.

VP600 je tiskárna pro tisk velkých, etiket až do šířky 8,5", díky čemuž jde o velmi flexibilní přístroj pro tisk široké škály etiket. Od prvotřídních celobarevných štítků až po označování kartonových krabic.

Barevná tiskárna etiket VP750 19.11.18

Mezi tiskárnami etiket pro průmyslové využití najdete v sortimentu společnosti TFP universal a.s. také plnobarevnou tiskárnu voděodolných etiket VP750 společnosti VIP Color, využívající technologie Memjet, kterou můžete využít ať už potřebujete natisknout jen jednu nebo hned několik tisíc etiket. Výhodou této tiskárny je rychlost a kvalita tisku i nízká cena.

Tiskárna VP750 dokáže tisknout barevné štítky rychlostí až 305mm/s (12ips) při nejvyšším rozlišení, jaké trh aktuálně nabízí a to až 1 600 dpi.

VP750 kombinuje výkon a spolehlivost nejprodávanějšího modelu VP700 s novou vylepšenou technologií odolnosti proti vodě (Enhanced Water Resistance Printing) a dokáže vytisknout štítky s velmi živými barvami a ostrým textem nebo čárovými kódy, které jsou vhodné pro chlazené potraviny a nápoje, pro vinice, v oblasti péče o zvířata, do chemického průmyslu a pro produkty a výrobky, které jsou vystaveny působení vlhkosti.

Kromě výše zmíněných výhod vám při jejím pořízení tiskárny VP750 odpadá nutnost skladovat velké množství předtištěných plnobarevných etiket. Stačí mít předpřipravené čisté bílé etikety a podle aktuální potřeby si dotisknout požadovaný počet. Například při změně popisu či legislativy, byste předem předtištěné etikety museli zahodit, zatímco takto si tisknete jen takové množství, které skutečně potřebujete. V případě tisku malých sérií oceníte nízké náklady na tisk, neboť cena tisku 1 etikety je konstantní. Náklady ušetříte i díky výše zmíněnému faktu, že vám odpadne skladování předtištěných etiket. Zkrátka návratnost investice je oproti konkurenčním produktům velmi vysoká.

Také ovládání je velmi jednoduché a univerzální, tisknout můžete z jakéhokoliv programu. Tiskárnu můžete navíc rozšířit o externí navíječe či odvíječe a další přídavná zařízení.

Barevná tiskárna etiket VP700 19.11.18

Mezi tiskárnami etiket pro průmyslové využití najdete v sortimentu společnosti TFP universal a.s. také plnobarevnou tiskárnu etiket VP700 společnosti VIP Color, využívající technologie Memjet, kterou můžete využít ať už potřebujete natisknout jen jednu nebo hned několik tisíc etiket. Výhodou této tiskárny je rychlost a kvalita tisku i nízká cena.

Kromě již zmíněné vysoké rychlosti (305mm/s), kvality tisku (až do rozlišení 1600 x 1600 dpi) a vynikající ceny, má tato plnobarevná tiskárna etiket další řadu vynikajících vlastností. Při jejím pořízení vám odpadá nutnost skladovat velké množství předtištěných plnobarevných etiket. Stačí mít předpřipravené čisté bílé etikety a podle aktuální potřeby si dotisknout požadovaný počet. Například při změně popisu či legislativy, byste předem předtištěné etikety museli zahodit, zatímco takto si tisknete jen takové množství, které skutečně potřebujete.

V případě tisku malých sérií oceníte nízké náklady na tisk, neboť cena tisku 1 etikety je konstantní. Náklady ušetříte i díky výše zmíněnému faktu, že vám odpadne skladování předtištěných etiket. Zkrátka návratnost investice je oproti konkurenčním produktům velmi vysoká.

Také ovládání je velmi jednoduché a univerzální, tisknout můžete z jakéhokoliv programu. Tiskárnu můžete navíc rozšířit o externí navíječe či odvíječe a další přídavná zařízení.

Univerzální je rovněž využití této tiskárny - jak v průmyslovém prostředí, tak v malých provozech např. potravinářských nebo kosmetických firmách, na bio farmách, apod.

 

GDPR - PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 28.05.18

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti TFP universal a.s., IČ: 26722275, se sídlem K Juliáně 150, 164 00 Praha 6 (dále jen „poskytovatel“).
2. Provedením objednávky zboží a služeb (osobně, telefonicky, písemně) zákazník potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
3. Osoba, která provádí objednávku zboží a služeb jménem jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.
4. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště nebo sídla firmy, IČ, emailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro úspěšnou registraci zákazníka a pro další využití služeb zákazníkem. Při určitých způsobech platby za zboží a služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu zákazníka. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zboží a služeb pro zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem. Zvukové záznamy telefonních hovorů NEJSOU poskytovatelem pořizovány. Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace zboží a poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou a se službami na elektronickou adresu zákazníka, SMS zpráv na telefonní číslo zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník může tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.
6. Během využívání služeb zákazníkem jsou dále poskytovatelem zpracovávány i provozní a lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří např. síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj zákazníka. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám, pokusy narušení bezpečnosti) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu zákazníka, porušování práv třetích osob, porušování obchodních podmínek).
7. Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití služeb jednotlivými zákazníky, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů zákazníka ke službám, včetně e-mailových služeb (ip adresa, časy přístupu), historie správy úložiště
zákazníka, historie plateb za služby. Tyto informace jsou shromažďovány na základě zákonné povinnosti poskytovatele plynoucí ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
9. Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
10. Technické informace jsou poskytovatelem vymazány z interního systému poskytovatele po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele, nejpozději však do šesti měsíců od jejich pořízení.
11. V případě zadání osobních údajů zákazníka a např. v případě nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka a poskytovatele, jsou takto zadaná data smazána po 30 dnech od jejich zadání.
12. Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
13. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
14. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.
15. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
16. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany poskytovatele. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato skutečnost oznámena e-mailem.
Tyto podmínky zpracování nabývají účinnosti 25. 05. 2018
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost TFP universal a.s., IČ: 26722275, se sídlem K Juliáně 150, 164 00 Praha 6 (dále jen „TFP universal“), provozovatel webových stránek www.tfpuniv.com, www.tfpuniv.eu, dále jen („Internetová stránka“) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností TFP universal považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost TFP universal prioritou. Společnost TFP universal je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů ((Nařízení (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“)), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. TFP universal zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností TFP universal probíhalo v souladu s právními předpisy. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností TFP universal na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti TFP universal.
1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost TFP universal je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala. Osobní údaje jsou firmou TFP universal zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost TFP universal je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte Internetové stránky.
2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být společností TFP universal zpracovávány pro tyto účely:
• Plnění smluvního vztahu
• Správa uživatelských účtů ke službám
• Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (TFP universal zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. TFP universal zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, online služby pro uživatele). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím emailů, dotazníků, analýz na webových stránkách, osobních setkání s klienty.
• Provádění analýz a měření (TFP universal zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia TFP universal (TFP universal zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu nebo přes osobní setkání s našimi Obchodními zástupci)
• Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
• Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které TFP universal plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ
V rámci TFP universal jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti TFP universal, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost TFP universal je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:
• Poskytovatelé analytických nástrojů
• Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.
• Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.
4. POUŽITÍ COOKIES
Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají společnosti TFP universal poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší. Soubory cookies používá TFP universal v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže. Jaké druhy cookies Internetové stránky využívají? Na Internetových stránkách může společnost TFP universal využívat dva druhy cookies:
• session cookies - Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
• permanentní cookies (nebo tracking cookies) - Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek. Přihlášení a zabezpečení Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby společnosti TFP universal. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče nebo této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.
TFP universal nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby
Pokud ale Internetovým stránkám TFP universal nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
• Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
5. DOBA UCHOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost TFP universal povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
• Plnění smluvního vztahu - do odvolání
• Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu
• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
• Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 1 rok
• Provádění analýz a měření – max. 1 rok
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia TFP universal- do odvolání
• Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
• Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
• Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:
(I.) na přístup k osobním údajům, chcete-li vědět, jestli o Vás TFP universal zpracovává osobní údaje, máte právo získat od TFP universal informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
(II.) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů v případě, že máte pocit, že o Vás TFP universal zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. TFP universal opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
(III.) požadovat vysvětlení v případě podezření, že TFP universal zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
(IV.) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
(V.) na omezení zpracování osobních údajů, v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po TFP universal požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
(VI.) na přenositelnost údajů v případě, že chcete, aby TFP universal Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, TFP universal Vaší žádosti nebude moci vyhovět,
(VII.) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. V případě, že TFP universal neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,
který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, TFP universal zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu
(VIII.) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla TFP universal. Společnost TFP universal si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.
Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 05. 2018.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti TFP universal a.s., IČ: 26722275, se sídlem K Juliáně 150, 164 00 Praha 6 (dále jen „poskytovatel“).

2. Provedením objednávky zboží a služeb (osobně, telefonicky, písemně) zákazník potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

3. Osoba, která provádí objednávku zboží a služeb jménem jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.

4. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště nebo sídla firmy, IČ, emailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro úspěšnou registraci zákazníka a pro další využití služeb zákazníkem. Při určitých způsobech platby za zboží a služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu zákazníka. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zboží a služeb pro zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem. Zvukové záznamy telefonních hovorů NEJSOU poskytovatelem pořizovány. Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace zboží a poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou a se službami na elektronickou adresu zákazníka, SMS zpráv na telefonní číslo zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník může tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.

6. Během využívání služeb zákazníkem jsou dále poskytovatelem zpracovávány i provozní a lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří např. síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj zákazníka. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám, pokusy narušení bezpečnosti) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu zákazníka, porušování práv třetích osob, porušování obchodních podmínek).

7. Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití služeb jednotlivými zákazníky, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů zákazníka ke službám, včetně e-mailových služeb (ip adresa, časy přístupu), historie správy úložištězákazníka, historie plateb za služby. Tyto informace jsou shromažďovány na základě zákonné povinnosti poskytovatele plynoucí ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

9. Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

10. Technické informace jsou poskytovatelem vymazány z interního systému poskytovatele po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele, nejpozději však do šesti měsíců od jejich pořízení.

11. V případě zadání osobních údajů zákazníka a např. v případě nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka a poskytovatele, jsou takto zadaná data smazána po 30 dnech od jejich zadání.

12. Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

13. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

14. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.

15. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

16. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany poskytovatele. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato skutečnost oznámena e-mailem.

Tyto podmínky zpracování nabývají účinnosti 25. 05. 2018

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TFP universal a.s., IČ: 26722275, se sídlem K Juliáně 150, 164 00 Praha 6 (dále jen „TFP universal“), provozovatel webových stránek www.tfpuniv.com, www.tfpuniv.eu, dále jen („Internetová stránka“) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností TFP universal považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost TFP universal prioritou. Společnost TFP universal je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů ((Nařízení (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“)), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. TFP universal zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností TFP universal probíhalo v souladu s právními předpisy. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností TFP universal na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti TFP universal.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost TFP universal je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala. Osobní údaje jsou firmou TFP universal zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost TFP universal je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností TFP universal zpracovávány pro tyto účely:

• Plnění smluvního vztahu

• Správa uživatelských účtů ke službám

• Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (TFP universal zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)

• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. TFP universal zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, online služby pro uživatele). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím emailů, dotazníků, analýz na webových stránkách, osobních setkání s klienty.

• Provádění analýz a měření (TFP universal zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)

• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia TFP universal (TFP universal zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu nebo přes osobní setkání s našimi Obchodními zástupci)

• Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

• Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které TFP universal plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci TFP universal jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti TFP universal, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost TFP universal je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

• Poskytovatelé analytických nástrojů

• Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

• Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají společnosti TFP universal poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší. Soubory cookies používá TFP universal v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže. Jaké druhy cookies Internetové stránky využívají? Na Internetových stránkách může společnost TFP universal využívat dva druhy cookies:

• session cookies - Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

• permanentní cookies (nebo tracking cookies) - Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek. Přihlášení a zabezpečení Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby společnosti TFP universal. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče nebo této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

TFP universal nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby

Pokud ale Internetovým stránkám TFP universal nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

• Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost TFP universal povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

• Plnění smluvního vztahu - do odvolání

• Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu

• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky

• Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 1 rok

• Provádění analýz a měření – max. 1 rok

• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia TFP universal- do odvolání• Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

• Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc• Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

(I.) na přístup k osobním údajům, chcete-li vědět, jestli o Vás TFP universal zpracovává osobní údaje, máte právo získat od TFP universal informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

(II.) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů v případě, že máte pocit, že o Vás TFP universal zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. TFP universal opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

(III.) požadovat vysvětlení v případě podezření, že TFP universal zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,

(IV.) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,

(V.) na omezení zpracování osobních údajů, v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po TFP universal požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,

(VI.) na přenositelnost údajů v případě, že chcete, aby TFP universal Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, TFP universal Vaší žádosti nebude moci vyhovět,

(VII.) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. V případě, že TFP universal neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, TFP universal zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu

(VIII.) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla TFP universal. Společnost TFP universal si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 05. 2018.

Nové www stránky 24.10.17

Společně s našimi partnery pro Vás připravujeme nové webové stranky naši společnosti.

Akce na tiskárny ARGOX 16.09.16

Společně se společností Argox jsem pro Vás připravili speciální akci na vybrané modely tiskáren Argox.

Takto jsou tyto tiskárny ještě za atraktivnějších podmínek včetně běžné 2 leté záruky.

 

V této nabídce jsou následující tiskárny včetně příslušenství:

Argox X-2300

Argox X-2300E

Argox X-3200

Argox X-3200E

Argox CP-2140

Argox CP-2140E

Argox CP-2240

Argox CP-3140

Argox CP-3140E

Pro podrobnější informace a nabídku na konkrétní model nás neváhejte kontaktovat 602 305 856 nebo emailem na: servis@tfpuniv.com

Nicelabel 2017 05.08.16

Nejnovější verze softwaru pro tvorbu a tisk etiket. Demo verzi můžete stahnout kliknutím na obrázek níže

Nicelabel

Pokud potřebujete ovladače na tiskárny etiket, můžete si je stáhnout zde:

Barevná tiskárna etiket 15.04.16

Nově v našemo sortimentu naleznete barevné tiskárny etiket od společnosti Vip color, která se specializuje na barevné inkoustové tiskárny etiket na rolích.

 

Využívá technologie tisku Memjet, kde se používá tisková hlava bez pohybu v šíři tisku až 215 mm.

Tato tiskárna umí tisknout v plné šíři a plné barvě až rychlostí 30 cm za sekundu.

Více informací naleznete v sekci produkty nebo nás kontaktujte.

Produkty Argox 15.04.16

Naše společnost se stala distributorem a servismím partnerem společnosti Argox. Tato společnost nabízí stolní a průmyslové tiskárny etiket a také několik různých typů snímačů čárových kódů.

Všechny produkty nabízejí kvalitní zpracování a funkčnost za velice zajímaví ceny.

Samozřejmostí je i kompletní záruční i pozáruční servis

V případě zájmu o jakékoliv produkty této značky nás neváhejte kontaktovat

Ocenění Spolehlivá firma 20.10.15

Podlahové značení 13.03.15

TĚSNÍCÍ MATERIÁLY 28.03.14

Reakcí na potřeby zákazníků z různých průmyslových odvětví je rozšíření našeho portfolia o různé druhy těsnících materiálů, zejména pěnových. Nabízíme těsnící, izolační a tlumící systémy z napěněného kaučuku, PE, EPDM….v lepící i nelepící verzi, v různých tloušťkách a návinech.

Materiály lze objednávat v rolích, páskách, přířezech, také v podobě různých tvarových výseků, vysekávaných a nasekávaných dílců.

Při řešení vašich požadavků zaručujeme velmi individuální přístup. Samozřejmostí je odborná pomoc při výběru vhodných materiálů pro vaše projekty a výroba vzorků k testování.

Bližší informace vám poskytneme na kontaktech:

m.jarolimkova@tfpuniv.com tel.: 00420 734 756 910

sales@tfpuniv.com tel.: 00420 272 681 051-3

TEFLONOVÉ MATERIÁLY 28.03.14

Dovolujeme si upozornit, že v současné době již úspěšně dodáváme také teflonové materiály. V našem sortimentu lze najít skloteflonové tkaniny v lepící i nelepící verzi, 100% teflonové folie, výrobky z těchto materiálů jako různé typy návleků a rukávů na strojní zařízení, transportní pásy (i nekonečné), sušící pásy, také teflon jako polotovar určený k dalšímu zpracování v podobě desek, tyčí, trubek….

Teflonové materiály se vyznačují mimořádnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Hlavními výhodami jsou:

  • značná teplotní odolnost v rozsahu -70°C – 260°C
  • silně antiadhezivní povrch
  • velmi malý koeficient smykového tření
  • chemická odolnost
  • odolnost proti houbě a plísni
  • netoxicita
  • vysoká pevnost v tahu a rozměrová stabilita
  • minimální tepelná roztažnost
  • nevodivost
  • mikrovlnná a ultrazvuková propustnost

Skloteflonové tkaniny dodáváme v rolích, přířezech i páskách – rozměry i náviny dle požadavku zákazníka.

Zahajujeme též prodej silikonových produktů.

Bližší informace vám poskytneme na kontaktech:

m.jarolimkova@tfpuniv.com tel.: 00420 734 756 910

sales@tfpuniv.com tel.: 00420 272 681 051-3

Bezpečnostní TTR pásky 11.03.11