Aby bylo dosaženo optimální adheze, spojované povrchy musí být čisté a suché. Ideální prostředek na odstranění nečistot je nejčastěji směs izopropylalkoholu a vody. Pevnost spoje je závislá také na velikosti kontaktu mezi lepidlem a povrchem. Při silném aplikačním tlaku se vytvoří lepší kontakt lepidla a tím se zvýší i pevnost spoje. Doba plné výkonnosti lepidla je uváděna po 16 – 24 hodinách při pokojové teplotě. Po tuto dobu nesmí dojít k většímu mechanickému a teplotnímu namáhání spoje.