Technologie čárového kódu je ideálním prostředkem pro automatizovaný sběr dat. V základu existují dva typy čárových kódů, podle jejich použití:

EAN = 1D (čárový)

Kód určený pro klasické laserové nebo CCD čtečky. Jeho základem je sekvence čar a mezer s definovanou šířkou. Nositelem informace není jen tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Krajní skupiny pak mají specifický význam a slouží pro synchronizaci čtecího zařízení - čteček nebo skenerů. Výhodou čárových kódů je přesnost zadávání a rychlost čtení. Množství potencionálních chyb se oproti ručnímu zadávání informací snižuje na minimum a zároveň lze získat informace několikanásobně rychleji, než při jejím zadávání pomocí klávesnice. Dalším nesporným kladem je flexibilita použití ve skladech, maloobchodu i velkých prodejních řetězcích, v potravinovém průmyslu i logistice. Posledním, ale velmi důležitým aspektem, je nízká pořizovací cena. 1D kódy mají omezenou kapacitu vkládaných informací a obsahují numerický nebo alfanumerický řetězec znaků.

QR = 2D kód

Určený pro 2D imagery, případně lze skenovat tyto kódy i běžným fotoaparátem mobilního zařízení. 2D kódy nabízí mnohem větší kapacitu a mohou obsahovat další doprovodné informace.

Rozdíl mezi 1D a 2D čárovými kódy je hlavně v množství dat, které lze do něj zapsat. Zatímco u běžných EAN 1D kódů vložíte jen několik málo znaků (8 nebo 13), u 2D kódů nejste tímto počtem znaků limitování. Bez problémů zde můžete vložit přes 200 znaků. Čím větší počet znaků však do QR kódu vložíte, tím bude náročnější k přečtení čtečkou. Obecně tedy lze doporučit spíše zařízení s 2D kódy.Zatímco čtečky 1D kódů nejsou schopné zpracovat 2D kód, obráceně to lze. Tedy čtečky 2D kódů umí přečíst i 1D kódy. Navíc imager sejme kód i když jej čtete z úhlu. Není zde laser, který by musel přejet přes všechny čáry na čárovém kódu.

O historii se můžete dočíst zde.